İSTEM SONUCU : Genişlik edilen nedenlerle fazlaya bağlı dileme ve sav hakkımız saklı geçirmek kaydıyla ……. maddi ve ……. tinsel ödenceın ../../…. tarihinden itibaren meşru faizi ile baş başa davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, anlık Web Sitesi giderlerinin davalılara yükletilmesine, 1136 Nüshalı Avukat… Read More